Rekonstrukce památek a historických budov

Při naší práci upřednostňujeme řemeslo, které vrací architektonicky cenným a zajímavým budovám jejich původní kvality. Máme bohaté zkušenosti s kompletní obnovou památek, opravami historických fasád, restaurátorskými pracemi, renovacemi štuků v interiéru i na fasádě objektu. Firma Privileg vznikla v roce 1993 za účelem provádění renovací historických budov a jejich částí, a už více jak dvacet let patří ke špičce v tomto oboru.

21 opravených památek
36 zrekonstruovaných fasád
53 zásahů restaurátora
15 obnovených interiérů
kontaktujte nás
Naši klienti

Postup při opravě budovy se statusem kulturní památky

Záměr obnovy

Chcete-li jako vlastník nemovitosti obnovit památku, jste povinni tento záměr nahlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Ten informuje národní památkový ústav, který vydá odborné stanovisko k opravované kulturní památce.

Stanovisko památkářů

Rozhodnutí o provedení obnovy památky vydá příslušný městský úřad, který se stanoviskem národního památkového ústavu řídí jako doporučením.

Průzkum NPÚ

Národní památkový ústav požaduje tzv. stratigrafický průzkum, nutný ke zjištění původního vzhledu památky nebo její části, který hradí majitel nemovitosti. V rámci předpřípravy stavby zajišťujeme průzkum, na jehož základě začneme s rekonstrukcí památky a restaurováním zdobných prvků.

Zásah restaurátora

Díla výtvarného nebo uměleckořemeslného charakteru smí opravovat pouze restaurátor se zvláštním povolením od Ministerstva kultury ČR.

Odborný dohled NPÚ

Při rozhodujících okamžicích obnovy kulturní památky, jako je volba postupu při opravě fasády a výběr vhodných materiálů či barev, je přítomen zástupce příslušné pobočky NPÚ.

Odevzdání dokumentace

Majitel památky odevzdá národnímu památkovému ústavu k archivním účelům kompletní dokumentaci. Zajišťujeme dokumentaci obnovy fasády se všemi průzkumy a odbornými zkouškami.