O nás

Společnost PRIVILEG s.r.o. vznikla za účelem renovací historických fasád již v roce 1993. Název firmy je odvozen od přístroje zvaného počítačka značky Privileg, se kterou zakladatel Ing. Jiří Persch absolvoval studium oboru Pozemní stavitelství na Fakultě stavební VUT v Brně.

Firma se převážně zabývala rekonstrukcemi fasád historických a památkově chráněných objektů. K těmto zakázkám brzy přibyla práce na občanských stavbách všech typů od mateřských a základních škol, přes bytové a rodinné domy až k budovám úřadů. Díky spokojeným klientům a celé řadě zrekonstruovaných nebo nově postavených budov jsme se propracovali až k zakázkám státních institucí a velkých nadnárodních firem, se kterými spolupracujeme na dlouhodobé bázi. 

Po více jak dvaceti letech zkušeností se stavbami a rekonstrukcemi se firma PRIVILEG s.r.o. vrací k řemeslu, které stálo u jejího vzniku. Stěžejním předmětem její činnosti se tak opět stávají renovace historických fasád spolu s obnovou památek, restaurátorskými a štukatérskými pracemi.

Kontaktuje nás

Postup při opravě budovy se statusem kulturní památky

Záměr obnovy

Chcete-li jako vlastník nemovitosti obnovit památku, jste povinni tento záměr nahlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Ten informuje národní památkový ústav, který vydá odborné stanovisko k opravované kulturní památce.

Stanovisko památkářů

Rozhodnutí o provedení obnovy památky vydá příslušný městský úřad, který se stanoviskem národního památkového ústavu řídí jako doporučením.

Průzkum NPÚ

Národní památkový ústav požaduje tzv. stratigrafický průzkum, nutný ke zjištění původního vzhledu památky nebo její části, který hradí majitel nemovitosti. V rámci předpřípravy stavby zajišťujeme průzkum, na jehož základě začneme s rekonstrukcí památky a restaurováním zdobných prvků.

Zásah restaurátora

Díla výtvarného nebo uměleckořemeslného charakteru smí opravovat pouze restaurátor se zvláštním povolením od Ministerstva kultury ČR.

Odborný dohled NPÚ

Při rozhodujících okamžicích obnovy kulturní památky, jako je volba postupu při opravě fasády a výběr vhodných materiálů či barev, je přítomen zástupce příslušné pobočky NPÚ.

Odevzdání dokumentace

Majitel památky odevzdá národnímu památkovému ústavu k archivním účelům kompletní dokumentaci. Zajišťujeme dokumentaci obnovy fasády se všemi průzkumy a odbornými zkouškami.