Obnova památek

Stavební památky jsou tím nejlepším dokladem vývoje architektury, uměleckého cítění a řemeslné preciznosti našich předků. Z toho důvodu bychom se měli snažit citlivě dochovat co nejvíce těchto pozůstatků minulosti a jejich obnovu dobře interpretovat pro jejich lepší pochopení v budoucnu.

Obnovu památek vnímáme jako širokou škálu činností, které vyžadují mezioborovou spolupráci. Běžně se tak při rekonstrukci památkově chráněného objektu setkávají stavební inženýři s restaurátory, uměleckými řemeslníky a památkáři. Proces obnovy památky začíná už průzkumovými pracemi, které vedou ke zpracování projektu a následnému zahájení stavebních prací. Součástí renovace památek je rekonstrukce vnějšího pláště včetně fasád, interiérů, štuků a uměleckých děl. Restaurátorské zásahy se provádí v rámci jednotlivých materiálů nebo konkrétních uměleckých děl.
 
Firma PRIVILEG s.r.o. se specializuje na renovace, rekonstrukce a revitalizace objektů se statusem kulturní památky, který vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb. Běžně mezi tyto objekty patří kostely, kaple, fary, hrobky, hřbitovy, sakrální objekty, církevní školy, střední, vysoké, činžovní a měšťanské domy, budovy divadel nebo zámků. Spolupráce s Národním památkovým ústavem a příslušným odborem památkové péče je proto nedílnou součástí naší práce při opravě kulturní památky.

Cílem obnovy památek je, aby konečný výsledek odpovídal přesně původní stavbě z doby jejího vzniku. Rekonstrukce se týká podoby památky i shodného konstrukčního materiálu použitého v době vzniku objektu.