Opravy historických fasád

Historické fasády jsou tváří celé stavby, která nám o objektu, jeho autorech i majitelích mnoho řekne. Zároveň se podílí na podobě svého okolí, do jehož kontextu by měla zapadnout i po opravě.

Věnujeme se rekonstrukcím uličních fasád klasických (běžně staré činžovní a měšťanské domy, nemocnice, fakulty) i slohových fasád podléhajících památkové péči (běžně kostely, církevní školy, divadla, paláce). Máme zkušenosti s obnovou všech typů fasád od nejobvyklejších typů se štukovou omítkou a nátěrem až k méně častým režným fasádám. Po technologické stránce provádíme opravy freskových maleb do čerstvé omítky (tzv. pravá freska) nebo do suché omítky (tzv. secco), výzdoby fasád škrábanou technikou zvanou sgrafito nebo renovace secesních fasád s plastickými detaily a restaurováním původní výzdoby. Celková oprava zahrnuje renovaci celé plochy fasády, štukové výzdoby a kontinuální práci restaurátora, je-li potřeba, na dílech výtvarného a uměleckořemeslného charakteru.

Cílem opravy historických fasád je v první řadě zastavení jejich materiálové chátrání a rozpadu historických a výtvarných hodnot fasády, respektive celého objektu. Našimi odbornými zásahy zajišťujeme trvanlivost obnovy a tím pomáháme majiteli stavby do budoucna ochránit to, co se podařilo dochovat z minulosti.